ברוכים הבאים למערכת הGIS של עיריית יבנה

זכויות ותנאי שימוש

כללי
עיריית יבנה מציעה את המידע באתר זה כשירות לתושב. מידע זה אינו מהווה
תחליף למידע רשמי המפורסם בפרסומים הרשמיים והשימוש בו כפוף למגבלות הבאות:

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים, לרבות הדין הישראלי ואמנות בין לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי עיריית יבנה המתפרסמים באתר זה שייכים לעיריית יבנה.
פרסומי עיריית יבנה משמעם הטקסטים ו/או התמונות ו/או המפות ו/או האיורים ו/או קטעי הוידאו ו/או קבצי מלל ו/או גרפיקה ו/או יישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן) שייכים לעיריית יבנה, אלא אם נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר ובעשותו כך מתחייב המשתמש לציין את המקור ממנו נלקח החומר.
אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך העלולה לפגוע בכבודה, מעמדה או בשמה של עיריית יבנה.

אחריות עיריית יבנה
המידע המוצג במערכת זו הוא לידיעה בלבד.עיריית יבנה לא תשא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג לרבות תביעה לנזק, בגין הסתמכות על המידע המוצג במערכת.
לקבלת מידע מוסמך, רשמי ומחייב, אנא פנה לגורם המוסמך לכך בעירייה.
 
להורדת חוברת הדרכה למערכת, אנא לחץ כאן