ברוכים הבאים למערכת הGIS של עיריית שוהם

זכויות ותנאי שימוש

אין המידע המופיע באתר מחייב סטטוטורית
המידע המצוי באתר אינו מחייב ואינו מחליף עיון במקור.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד. .
 
להורדת חוברת הדרכה למערכת, אנא לחץ כאן

למדריך התאמה לדפדפני chrome