ברוכים הבאים למערכת ה-GIS של אשקלון

כללי
עיריית אשקלון מציעה את המידע באתר זה כשירות לתושב. מידע זה אינו מהווה תחליף למידע רשמי המפורסם בפרסומים הרשמיים והשימוש בו כפוף למגבלות הבאות:

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים, לרבות הדין הישראלי ואמנות בין לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי עיריית אשקלון המתפרסמים באתר זה שייכים לעיריית אשקלון.
פרסומי עיריית אשקלון משמעם, הטקסטים ו/או התמונות ו/או המפות ו/או האיורים ו/או קטעי הוידאו ו/או קבצי מלל ו/או גרפיקה ו/או יישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן) שייכים לעיריית אשקלון, אלא אם נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר.
אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף ו/או פגימה ו/או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך העלולה לפגוע בכבודה ו/או במעמדה ו/או בשמה של עיריית אשקלון.

אחריות עיריית אשקלון
המידע המוצג במערכת זו הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין ואין להתייחס למידע זה כנוסח מחייב של החוק.
עיריית אשקלון לא תישא בכל אחריות שהיא מכל מין וסוג, לרבות תביעה לנזק בגין הסתמכות על המידע המוצג במערכת.
המידע נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי.

לקבלת מידע מוסמך, רשמי ומחייב, אנא פנה לגורם המוסמך לכך בעירייה.